denken, onderzoeken & schrijven

KLACHTEN

 

Wat als u niet tevreden bent?

Wij hebben nog nooit een klacht ontvangen en hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Maar we zijn altijd bereid met u een oplossing te zoeken. Mocht u ontevreden zijn over een van onze diensten, dan houden we graag de volgende regeling aan.

 

Hoe dient u een klacht in?

Een eventuele klacht dient u schriftelijk in bij Bureau Helderder, via paula@bureauhelderder of per gewone post naar Govert Flinckstraat 112b, 1072 EL, Amsterdam.

Neemt u in uw klacht de volgende zaken op:

• wat u van Bureau Helderder mocht verwachten en waarin u vindt dat we zijn tekortgeschoten;

• de naam of namen van degenen die volgens u benadeeld zijn;

• de datum(s) waarop een en ander heeft plaatsgevonden;

• welk nadeel u of de benadeelden daarvan concreet ondervindt of ondervinden;

• wat u van Bureau Helderder verwacht ter genoegdoening;

• eventuele bewijsstukken (kopieën van mails, offertes, overeenkomsten, enz).

 

Wat als wij de klacht niet naar uw wens afhandelen?

Bureau Helderder zal als volgt met uw klacht omgaan:

• Wij reageren schriftelijk binnen een week (vijf werkdagen) of sturen een kennisgeving van ontvangst waarin wij aangeven wanneer en hoe we verder inhoudelijk zullen reageren.

• Mocht de inhoudelijke behandeling langer duren dan deze termijnen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat de termijnen aflopen; daarbij zullen wij ook aangeven waardoor het niet binnen de termijn lukt én we geven aan wat de nieuwe termijn wordt.

• De inhoudelijke reactie ontvangt u binnen drie weken (15 werkdagen).

• We gaan vertrouwelijk met uw klacht om.
• We bewaren elk dossier over een klacht minimaal 5 jaar.

 

Wat als wij de klacht niet naar uw wens afhandelen?

Mocht u na de afhandeling nog niet tevreden zijn, dan verwijzen wij u naar de heer mr. Marcel Burger, e-mail: marcel@winclusie.com of per gewone post naar Tip Maruggstraat 8b, 1087 VR Amsterdam. Hij zal de kwestie objectief behandelen. Zijn oordeel is voor ons bindend; als u het er niet mee eens bent, kunt u een andere instantie inschakelen. We zullen - indien nodig - zo snel mogelijk naar zijn oordeel handelen.