denken, onderzoeken & schrijven

Meer informatie?

Meer weten? Een training of workshop op maat? Stuur ons een bericht, wij nemen contact op.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Bureau Helderder

 

Paula Steenwinkel

paula@bureauhelderder.nl

T  06 51 20 55 56

 

Mischa de Vos

mischa@bureauhelderder.nl

T  06 39 76 17 66

 

Bezoek- en postadres:

Molenstraat 67, 3764 TD Soest

HEBT U EEN KLACHT?

Wat als u niet tevreden bent?

Wij hebben nog nooit een klacht ontvangen en hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Maar we zijn altijd bereid met u een oplossing te zoeken. Mocht u ontevreden zijn over een van onze diensten, dan houden we graag de volgende regeling aan.

 

Hoe dient u een klacht in?

Een eventuele klacht dient u schriftelijk in bij Bureau Helderder, via paula@bureauhelderder of per gewone post naar Govert Flinckstraat 112b, 1072 EL, Amsterdam.

Neemt u in uw klacht de volgende zaken op:

• wat u van Bureau Helderder mocht verwachten en waarin u vindt dat we zijn tekortgeschoten;

• de naam of namen van degenen die volgens u benadeeld zijn;

• de datum(s) waarop een en ander heeft plaatsgevonden;

• welk nadeel u of de benadeelden daarvan concreet ondervindt of ondervinden;

• wat u van Bureau Helderder verwacht ter genoegdoening;

• eventuele bewijsstukken (kopieën van mails, offertes, overeenkomsten, enz).

 

Hoe reageren wij op uw klacht?

Bureau Helderder zal als volgt met uw klacht omgaan:

• Wij reageren schriftelijk binnen een week (vijf werkdagen) of sturen een kennisgeving van ontvangst waarin wij aangeven wanneer en hoe we verder inhoudelijk zullen reageren.

• Mocht de inhoudelijke behandeling langer duren dan deze termijnen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte stellen voordat de termijnen aflopen; daarbij zullen wij ook aangeven waardoor het niet binnen de termijn lukt én we geven aan wat de nieuwe termijn wordt.

• De inhoudelijke reactie ontvangt u binnen drie weken (15 werkdagen).

• We gaan vertrouwelijk met uw klacht om.
• We bewaren elk dossier over een klacht minimaal 5 jaar.

 

Wat als wij de klacht niet naar uw wens afhandelen?

Mocht u na de afhandeling nog niet tevreden zijn, dan verwijzen wij u naar de heer mr. Marcel Burger, No Labels Inc, via  https://nolabelsinc.com/contact/of per gewone post naar Sierkershof 5, 1112 GL Diemen. Hij zal de kwestie objectief behandelen. Zijn oordeel is bindend voor beide partijen. We zullen - indien nodig - zo snel mogelijk naar zijn oordeel handelen.